Kadencja 2014-2018

(970) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia danych dotyczących gospodarki odpadami dla terenów niezamieszkałych w roku 2017.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości