Kadencja 2014-2018

(969) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości