Kadencja 2014-2018

(967) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przygotowania zestawienia lokalizacji pojemników na psie odchody.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości