Kadencja 2014-2018

(966) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie podania ilości miejsc parkingowych przewidzianych na działce 2700/31 w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości