Kadencja 2014-2018

(965) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozważenia wdrożenia systemu rejestracji rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości