Kadencja 2014-2018

(964) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu czujników mierzących jakość powietrza.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości