Kadencja 2014-2018

(963) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeprowadzenia analizy wprowadzenia w Gminie Mosina programu Bonu Malucha tj. tzw. bonu żłobkowego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości