Kadencja 2014-2018

(962) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie technologii budowy oraz sposobu weryfikacji poprawności wykonania robót i zgodności z projektem boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie.


Lista wiadomości