Kadencja 2014-2018

(961) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustalenia kategorii ważności drogi na Osiedlu Czarnokurz.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości