Kadencja 2014-2018

(960) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie rozpoznania tematu zagospodarowania drzew i krzewów, które rosną na działkach przeznaczonych pod budowę "Czerwonki".

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości