Kadencja 2014-2018

(959) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania kryteriów wyboru ulic do utwardzenia, a następnie rankingu ulic.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości