Kadencja 2014-2018

(958) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania materiałów graficznych oraz promocyjnych dla akcji "Ławka Seniora".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości