Kadencja 2014-2018

(957) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem "Programu wspierania seniorów w Gminie Mosina".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości