Kadencja 2014-2018

(956) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie naprawy lamp ulicznych w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości