Kadencja 2014-2018

(955) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zamontowania lamp przy drodze w Dymaczewie Starym oraz podania ilości zameldowanych mieszkańców Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości