Kadencja 2014-2018

(954) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprzedaży przez Gminę Mosina wierzytelności firmie windykacyjnej lub tzw. giełdzie długów.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości