Kadencja 2014-2018

(953) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wykupu części nieruchomości w rejonie ul. Konopnickiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości