Kadencja 2014-2018

(952) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przeznaczenia działki gminnej 1636/7 obręb Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości