Kadencja 2014-2018

(950) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zlikwidowania skrętu w lewo z prawego pasa jezdni na ul. Poznańskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości