Kadencja 2014-2018

(948) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia danych dotyczących ilości dzieci urodzonych w latach 2013-2017.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości