Kadencja 2014-2018

(947) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ujęcia w kolejnym wniosku o dofinansowanie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych budowy tunelu z peronu w stronę ul. Sowinieckiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości