Kadencja 2014-2018

(945) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podania informacji dotyczących gospodarki odpadami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości