Kadencja 2014-2018

(944) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uporządkowania problemu banerów reklamowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości