Kadencja 2014-2018

(943) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie komunikacji zbiorowej obsługiwanej przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości