Kadencja 2014-2018

(942) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych na ul. Gabrieli Zapolskiej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości