Kadencja 2014-2018

(941) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie analizy wprowadzenia modelu Centrum Usług Wspólnych dla m.in. jednostek organizacyjnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości