Kadencja 2014-2018

(937) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie nadania nazw parkom i placom w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości