Kadencja 2014-2018

(935) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie ponownego rozpoznania możliwości budowy wodociągu z Rogalina do Mieczewa.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości