Kadencja 2014-2018

(934) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie oczyszczenia z piasku studzienek retencyjnych zlokalizowanych na Osiedlu nr 5 "Nowe Krosno".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości