Kadencja 2014-2018

(931) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie naprawy ubytków asfaltowych przy zjeździe z ul. Krosińskiej w ul. Słoneczną.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości