Kadencja 2014-2018

(928) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy drzwi do schowka pod rampą skate parku na ul. Nizinnej oraz w sprawie utwardzenia tłuczniem tej ulicy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości