Kadencja 2014-2018

(927) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zabezpieczenia studzienki kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji nr 4 ul. Nałkowskiej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości