Kadencja 2014-2018

(926) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu ul. Sikorskiego w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości