Kadencja 2014-2018

(925) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zamontowania studzienki w ul. Ogrodowej, utwardzenia ul. Jeziornej oraz wyrównania dróg w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości