Kadencja 2014-2018

(924) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie odpowiedzi na pismo dotyczące wykoszenia terenów zielonych i podcięcia gałęzi.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości