Kadencja 2014-2018

(923) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykoszenia łącznika pieszego pomiędzy ul. Polną i ul. Mieszka I.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości