Kadencja 2014-2018

(922) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie usunięcia zaniżenia jezdni w drodze na ul. Polnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości