Kadencja 2014-2018

(921) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania drogi bocznej od ul. Lipowej w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości