Kadencja 2014-2018

(919) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie uporządkowania połamanych drzew na ul. Czajkowskiego i przy boiskach sportowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości