Kadencja 2014-2018

(918) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wskazania lokalizacji na tablicę informacyjną upamiętniającą miejsce urodzenia powstańca Piotra Mocka.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości