Kadencja 2014-2018

(917) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykazu nieutwardzonych ulic na terenie miasta i gminy z pełną infrastrukturą.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości