Kadencja 2014-2018

(916) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udzielenia informacji dotyczących działki o numerze ewidencyjnym 2699/10 obręb Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości