Kadencja 2014-2018

(915) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zrealizowanych i planowanych projektów terenów zielonych.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości