Kadencja 2014-2018

(914) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie poinformowania właścicieli działek w rejonie ul. Wagnera/Górskiego/Marusarza o planowanej inwestycji zagospodarowania terenów zielonych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości