Kadencja 2014-2018

(911) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie jesiennego równania dróg gruntowych oraz usunięcia złomu drzew ze ścieżki rowerowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości