Kadencja 2014-2018

(910) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie oczyszczenia chodnika oraz wyprofilowania podejścia na chodnik przy ul. T. Ślusarskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości