Kadencja 2014-2018

(908) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącego wyznaczenia miejsc, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości