Kadencja 2014-2018

(906) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wypompowania wody z kałuż oraz wyprofilowania ul. Reymonta.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości