Kadencja 2014-2018

(905) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie odstąpienia od budowy przepompowni na terenie Szkoły Podstawowej w Czapurach i przeniesienie tej inwestycji w inne miejsce.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości