Kadencja 2014-2018

(903) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie organizacji cyklu spotkań informacyjnych dla mieszkańców.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości